Kunstdieven stelen unieke emails 16de-eeuw

Afgelopen dinsdag 11 april 2017 maakten kunstdieven zich meester van twee panelen uit een retabel in Saint-Hubert. De panelen zijn geschilderde emails die in een kapel aan de zuidelijke omgang van de basiliek hingen. Het retabel is geïnspireerd op de kleine passie van Albrecht Dürer uit 1510 en bestaat uit 24 plaketten van 20 bij 30 cm die gemonteerd zijn in een houten kader uit de 17de eeuw. 22 plaketten zijn gebaseerd op Dürers houtsneden.

Het retabel dateert van tussen de abdijbrand in 1525 en de verwoesting door de calvinisten in oktober 1568. Op het houtwerk staat een chronogram: ConCVLCaVerVnt sanCtIfICatIoneM. Een chronogram is een tekst waarvan elke letter die een romeins cijfers is opgeteld wordt om de datum te bekomen. Dit chronogram staat dus voor 1568 en is dus de terminus ante quem of de datum dat het kunstwerk ten laatste gemaakt werd. De emailleur was de Fransman Martin Didier uit Limoges. Deze emailleur was een bijzonder kunstenaar en emailleur du roi. Didier was werkzaam midden 16de eeuw. Deze Martin Didier mag niet verward worden met Martin Didier Pape die signeerde met MD, M.D.P. of MDPape uit dezelfde periode wiens meeste werk in grisaille was en slechts af en toe in polychromie zoals hier. Het KIK dateerde de email tussen 1534 en 1568 tijdens een restauratie. De beeldenstormers takelden het retabel reeds behoorlijk toe en enkele jaren geleden stalen kunstdieven de engel die het retabel sierde.

Dit keer gingen de kunstdieven aan de haal met plaket 22 (l’ascension à Béthanie, nummer XXXV van de Kleine Passie) en plaket 23 (le miracle de la Pentecôte, nummer XXXVI van de Kleine Passie). Het KIK roept op om de afbeeldingen zoveel mogelijk te delen en de kunstdieven te klissen.

Veel hoop is er echter niet aangezien de kunstcel van de federale politie recent door minister Jambon van Binnenlandse Zaken opgedoekt werd en dergelijke diefstallen meestal op bestelling plaats vinden.

Lode Goukens