Neem nu een abonnement op Origine!
Slider

WELKOM

Origine biedt u een schat aan informatie over kunst, antiek, design en vintage. Duik in de wereld van de antiquair, het veilingwezen, de design- of kunsthandelaar of in de museumwereld. Prachtige illustraties en foto’s tonen ateliers, bijzondere huizen of vertellen bijvoorbeeld over de geschiedenis van een stroming in de kunst.

Origine

  • Verschijnt vier keer per jaar, inclusief zeven maal de Verzamelkrant.
  • Biedt boeiende en verdiepende achtergrondartikelen, interviews en opinie.
  • Eenmaal per jaar verschijnt Origine in een extra fraaie uitvoering, geheel in het teken van de mooiste veilingopbrengsten, met als titel: Prachtvondsten!
  • U ontvangt gratis de Verzamelkrant bij elke uitgave. De meest complete agenda van meer dan 1000 beurzen en tentoonstellingen en overzichten van 100 veilinghuizen

ABONNEMENT

Neem nu een abonnement op Origine!

Ik wil graag kennismaken met de prachtige en vernieuwde Origine inclusief Verzamelkrant, voor slechts € 45,- per jaar.

Extra informatie

Nederland € 45,-, België € 55,-, en overige landen West-Europa € 74,-,.
Dit is voor twaalf uitgaven, inclusief de veilingspecial Prachtvondsten in augustus-september, te verschijnen voor het einde van de voorafgaande maand. Na ontvangst van uw schriftelijke of telefonische aanmelding ontvangt u een acceptgirokaart.
Na betaling hiervan ontvangt u Origine met ingang van het volgende te verschijnen nummer per post.

Opgave/vragen over abonnementen

Stip Media, Louise de Colignystraat 15, 1814 JA Alkmaar, tel. 072-5314978 info@stipmedia.nl, www.stipmedia.nl.

BEEINDIGEN ABONNEMENT

Opzeggingen (uitsluitend schriftelijk of per mail) dienen
uiterlijk één maand voor afloop van de abonnementsperiode in bezit te zijn van Stip Media.

ADRESWIJZIGING

Uw adreswijziging dient één maand voor het verschijnen van het eerstvolgende nummer schriftelijk te worden doorgegeven aan Stip Media.

LOSSE NUMMERS

Losse nummers zijn te bestellen via www.stipmedia.nl. Prijs per los nummer (te koop in boekhandel/kiosk): €5,25. De kosten van het opsturen in Nederland van een los (archief-)nummer bedragen €9,45, incl. porto.

ADVERTEREN IN ORIGINE

Advertentieverkoop: verkoop@stipmedia.nl, Tel.: 072-5314978. Advertenties orderverwerking (traffic): Rory Ceulen: traffic@stipmedia.nl.

COLOFON

Origine verschijnt 4 keer per jaar en wordt uitgegeven door Stip media, Louise de Colignystraat 15, 1814 JA Alkmaar, info@stipmedia.nl, tel. 072 5314978.

Uitgever: Vincent van de Vrede

Hoofdredactie: Geraldine te Gussinklo

Ontwerp en vormgeving: Fake Booij, Amsterdam

Druk: Veldhuis Media, Raalte

Privacyreglement 

COPYRIGHT
Niets uit een uitgave van Origine mag worden verveelvoudigd en/of overgenomen in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Uitgever en auteurs verklaren dat dit blad op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. Evenwel kunnen uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid en/of volledigheid van de informatie. Uitgever en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. Gebruikers van dit blad wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken, maar af te gaan op hun kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren.