origine-cover
Neem nu een abonnement

WELKOM

Origine biedt u een schat aan informatie over kunst, antiek, design en vintage.
Duik in de wereld van de antiquair, het veilingwezen, de design- of kunsthandelaar of in de museumwereld.
Het zoekt de verdieping in artikelen die meestal door vakspecialisten worden geschreven.
Origine verschijnt vier keer per jaar bij de Verzamelkrant.

De derde editie van Origine is het prachtig uitgegeven veilingjaarboek Prachtvondsten.
Hierin staan de mooiste en opvallendste opbrengsten van het afgelopen jaar van Nederlandse en
enkele toonaangevende Belgische veilinghuizen.

Als abonnee van de Verzamelkrant krijgt u Origine 4 keer per jaar gratis thuisgestuurd. Uiteraard zijn Origine en Prachtvondsten ook los te bestellen. 

ABONNEMENT

Neem nu een abonnement!

9 x Verzamelkrant en 4 x Origine
Slechts € 39,95

De voordelen van een abonnement

Als abonnee heb je Verzamelkrant en Origine altijd als eerste in huis en wordt het gratis
thuisbezorgd. Het eerste jaar ontvangt u bovendien 30 % korting en betaal u slechts
€ 39,95 voor uw abonnement.

Heeft u vragen of wilt u liever telefonisch een abonnement afsluiten? Bel 072 531 49 78 (ma – vr 9.00 – 17.00 uur).

LOSSE NUMMERS

Wilt u een losse editie van Origine of Prachtvondsten kopen? Dat kan in onze webshop!

ADVERTEREN IN ORIGINE

Advertentieverkoop: verkoop@stipmedia.nl, Tel.: 072-5314978. Advertenties orderverwerking (traffic): Rory Ceulen: traffic@stipmedia.nl.

COLOFON

Origine verschijnt 4 keer per jaar en wordt uitgegeven door Stip media, Louise de Colignystraat 15, 1814 JA Alkmaar, info@stipmedia.nl, tel. 072 5314978.

Uitgever: Vincent van de Vrede

Hoofdredactie: Geraldine te Gussinklo

Ontwerp en vormgeving: Fake Booij, Amsterdam

Druk: Veldhuis Media, Raalte

Algemene voorwaarden 

COPYRIGHT
Niets uit een uitgave van Origine mag worden verveelvoudigd en/of overgenomen in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Uitgever en auteurs verklaren dat dit blad op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. Evenwel kunnen uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid en/of volledigheid van de informatie. Uitgever en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. Gebruikers van dit blad wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken, maar af te gaan op hun kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren.